Acupunctuur Rotterdam West

kleinschalige en vriendelijke praktijk

010 - 425 8666

Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Dit is een volledig medisch systeem dat al meer dan 2000 jaar diagnoses stelt, ziektes kan genezen, klachten verbetert en ook preventief werkt. Eeuwen geleden al konden de Chinezen het functioneren van het menselijk lichaam nauwkeurig verklaren door het observeren van de natuur. De Chinese zienswijze benadert de mens en zijn ziektes anders dan de Westerse geneeskunde. Ze verschilt hierin door niet de ziekte maar de zieke mens in zijn omgeving centraal te stellen. Alles wat bestaat is volgens de Chinese filosofie een samengaan van 2 oerkrachten, Yin en Yang. Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze krachten. Bij verstoring kunnen er klachten optreden.

Behandelingen

CONSULT

Een behandeling met Acupunctuur duurt meestal gemiddeld 45 á 60 minuten. Een eerste behandeling meestal wat langer. Aan de hand van een gesprek zal u gevraagd worden naar uw klachten, maar ook eet-, drink- en leefgewoonten, uw ontlasting, slaappatroon, energieniveau, evt. menstruatiecyclus, erfelijke achtergrond, uw werkomstandigheden en alle overige bijzonderheden in het belang van de behandeling. Uw polsen zullen op diverse niveaus worden gevoeld, uw tong bekeken, evenals andere uiterlijke kenmerken zoals uw uitstraling, teint, oogwit, kleur van de lippen, glans van de huid en het haar, nagels, uw totale lichaamshouding en motoriek.

ACUPUNCTUUR

Vervolgens worden de naaldjes( steriele) ingebracht op de verschillende acupunctuurpunten. Dit hoeft niet altijd op de plaats te zijn van uw klachten. Eventueel worden de naaldjes verwarmd met moxa, of worden andere technieken gebruikt zoals cupping. Het inbrengen van de naaldjes zal over het algemeen niet pijnlijk zijn, echter u kunt een moeilijk te definiëren gevoel ervaren net als een klein stroompje, een zwaar , dof gevoel, en soms kan dat gevoel uitstralen in het verloop van de meridiaan! De naaldjes kunnen ongeveer 20 a 30 minuten blijven zitten, en soms worden erna kort nog wat punten op de rug geprikt.

MOXA

Moxa therapie is een techniek waarbij een conus of staafje van het kruid Artemisia tot ontbranding wordt gebracht op de betreffende acupunten om deze te stimuleren. Soms wordt het kruid op de acupunctuurnaald geplaatst en soms direct op de huid of op een isolerend schijfje. Zowel acupunctuur als moxatherapie zijn in staat om het functioneren van de organen en meridianen te bevorderen, en om Yin en Yang, Qi en Bloed te reguleren. Beide therapieën hebben hun specifieke kenmerken, maar ze kunnen in combinatie worden toegepast. Moxa therapie wordt toegepast als er sprake is van de toestand 'Koude' en is dus afhankelijk van de patiënt en is niet per definitie aan bepaalde aandoeningen gekoppeld..

CUPPING

Cupping (cuppen zetten) is een methode waarbij een kop, gemaakt van glas, bamboe of aardewerk wordt aangebracht op het huidoppervlak. Door de kop kortstondig te verwarmen of door knijpen in de bal ontstaat een vacuümkracht, ook lokaal op de huid. Het doel is om Wind-Koude te verdrijven en om bloedstagnatie en pijn op te heffen. Na een cupping behandeling kan er lokaal een rode plek te zien zijn. Dit is een normaal verschijnsel, welke na enkele dagen zal verdwijnen. Nadat de roodheid is verdwenen zal er verbetering in de symptomen optreden. De Chinese geneeskunde beschouwt deze roodheid als locale bloedstagnatie.

BASISPRINCIPE

Het basisprincipe van de Acupunctuur is de circulatie van de levensenergie Qi. Deze stroomt via een ingewikkeld stelsel van kanalen (meridianen) door ons lichaam. Bij ziekte is het energie - evenwicht verstoord. Acupunctuur is de meest bekende TCG techniek, waarbij naalden op nauwkeurig omschreven punten worden ingebracht. Hierdoor kan de stroom van de energie beïnvloed worden en kunnen blokkades worden opgeheven. Door het bewust laten worden van de mogelijke oorzaak die ten grondslag ligt aan de klacht kan men ook zelf meewerken aan het genezingsproces door bijvoorbeeld voeding en leefwijze aan te passen.

BEKENDHEID

Acupunctuur is verreweg de meest bekende TCG discipline in Europa. Deze bekendheid is ontstaan door de goede resultaten bij pijnbestrijding. Met acupunctuur kunnen echter nog veel meer aandoeningen behandeld worden. De wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) heeft een lijst gepubliceerd van ziektes, waarvan vast staat dat zij door middel van acupunctuur te genezen, c.q. te verbeteren zijn. Eigenlijk is iedere disbalans in het lichaam veroorzaakt door wat dan ook, een indikatie. In de praktijk komt het er vaak op neer dat men al een tijd loopt met een chronische klacht, en acupunctuur zal dan ook wat langer geïndiceerd zijn dan wanneer men de klacht nog maar pas heeft.

INDICATIE

De volgende lijst geeft een beeld van indicaties, die met Acupunctuur goed te behandelen zijn: aambeien, acné, ademhalingsklachten, allergie, anemie, arthritis, arthrose, blessures, bronchitis, cystitis (blaasontsteking), depressies, epicondylitis (tennisarm), fobieën, hartklachten, hernia, herpes zoster, hoesten, hoge bloeddruk, hoofdpijnen, hooikoorts, hormonale klachten, huidklachten, hyperventilatie, impotentie, irritaties, lage rugklachten, maag- en darmklachten, menstruatie problemen, migraine, nervositeit, oorklachten, psychische problemen,sinusitis (bijholte ontsteking), slapeloosheid, trigeminus neuralgie (aangezichtspijnen), verslavingen enz.
bron: Wereldgezondheidsorganisatie